Over ons

Een ding dat u moet weten, is dat wanneer u een internetmarketingbedrijf online start, u “een beetje” de wereld aan uw voeten hebt. Er zijn tal van plaatsen om te adverteren, er zijn tal van manieren om gratis verkeer naar uw site te krijgen, er zijn veel bedrijfseigenaren die willen leren hoe ze effectief online marketing kunnen doen, enzovoort. U kunt dus een beetje verwend worden als u eenmaal in handen bent wat trainingsmateriaal.

Maar begrijp dat u in een HOGE competitie-arena opereert. Een slim ding dat u zou kunnen doen, is internetmarketingdiensten aanbieden aan lokale kleine bedrijven in uw omgeving. De meeste offline eigenaren van kleine bedrijven hebben geen idee hoe ze hun bedrijf online kunnen promoten. Maar in de online wereld krijgen mensen de hele tijd training voorgeschoteld.

Dus ik denk dat de beste vraag die je jezelf kunt stellen is: “Hoe ben ik anders?” Rechtsaf?? U wilt geen ‘ik-ook’-persoon zijn wanneer u uw producten en diensten online op de markt brengt. Dit is van toepassing als u ervoor kiest om coach, consultant te worden of producten zoals boeken, cd’s, dvd’s of zelfs tijdschriften te verkopen. Dus hoe ben je anders? Hoe ga je jezelf onderscheiden van het peloton en jezelf onderscheiden van alle anderen online die dezelfde beweringen doen als jij?

One thing that you need to know is that when starting an internet marketing business online, you “kind of” have the world at your feet. There’s plenty of places to advertise, there’s plenty of ways to get free traffic to your site, there’s plenty of business owners looking to learn how to do effective marketing online, and etc. So you can be kind of spoiled once you get your hands on some training materials.

But understand that you are operating in a HIGH competition arena. A smart thing that you could do is to offer internet marketing services to local small businesses in your area. Most offline small business owners don’t have a clue about how to market their business online. But in the online world, people have training thrown at them all the time.

So I guess the best question to ask yourself is: “How am I different?” Right?? You don’t want to be a “me-too” person when marketing your products and services online. This applies if you choose to be a coach, consultant, or sell products such as books, CD’s, DVD’s, or even magazines. So how are you different? How will you separate yourself from the pack and differentiate yourself from everyone else online who are making the same claims as you?

Article Source: http://EzineArticles.com/10271836